اخبار

اخبار کارخانه تولید کننده صراط

فراخوان استخدامی های شرکت صراط

این شرکت در تمامی گروه های مشاغل اعم از موارد زیر استخدام مینماید : برخی از مزایای استخدامی در شرکت صراط به شرح زیر میباشد: پایه حقوق ثابت و پاداش و عیدی و مزایا و بن و دیگر مزایا بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی عمر و درمان سرویس رفت …

توضیحات بیشتر »